EBYS DYS Doküman Yönetim

Doküman YönetİMİ

elektronikdokumanyonetimi

Doküman Yönetimi Nedir ?

Doküman yönetimi, belgelerin saklanması ve alınmasıdır. Dokümantasyon yönetimi olsun veya olmasın, kuruluşunuz her gün dokümanları yakalar, depolar ve alır. Birçok organizasyon için bu süreç inanılmaz derecede zaman alıcıdır ve çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Belgeler hem kağıt hem de elektronik formda gelir. Postadaki bir satıcıdan gelen bir fatura açıkça okunabilen ve üzerinde harekete geçirilebilen bir kağıt belgedir. Ancak, bu fatura muhtemelen işletmenizden gelen bir siparişle başlamıştır. Bu emir, muhasebe sisteminde elektronik bir kayıt olabilir. Şimdi, referans olarak bir araya getirilmesi gereken iki ilgili belgeye s