Mali Mühür Arşiv Zaman Damgası

Mali Mühür ve Arşiv Zaman Damgası

Dijital Evrakın Korunması Mali Mühür ve Zaman Damgası Hizmeti


Her ne kadar kanuni olarak evrakların orijinal saklanmaları gerekse bile teknolojinin iyice kamu kurumlarına yayılması ile birlikte kağıda olan  ihtiyaç azalmakta ve dijital ortamdaki evrakların ilgili makamlara gönderilmesi yeterli olmaktadır. İlgili makamların yapacakları incelemeleri kolaylaştırmak ve sürecin hızlanmasını sağlamak maksadı ile 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak dijital evrakların elektronik mühür/imza araçları ile koruma altına alınması ve koruma altında alındığına dair zaman damgası kullanılması, hatta ilgili makamlara gönderilecek evraklara ilave olarak gönderen mesul müdürler tarafından elektronik imza atılması gibi olanaklar farklı şekillerde de kullanılsa bile uygulanmaktadır. Hatta bazı durumlarda mesul müdürüler tarafından biyometrik imza olanağı da kullanılan yöntemler arasındadır.

Dijital belge kul