Gerçekleştirilen Projeler

Gerçekleştirilen Projelerimiz


REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

• Maliye Bakanlığı EBYS uygulamasında kriptografik bileşenlerin kullanılması
• Tarım Bakanlığı EBYS sistemininde eimza bileşenlerinin kullanılması
• Maliye Bakanlığı Saymanlık Sisteminde mali mühür uygulaması
• TBMM Komisyonlar Yönetim Sistemi
• TBMM Kalite Yönetim Sistemine ürün tedariği (İş akışı ve akıllı formlar)
• TBMM Dersim Arşivi
• TBMM İKYS İzin talep modülü (İş akış tabanlı)
• EGM İDB Arşivi
• EGM İDB Teknik Analiz Arşivi
• EGM İDB Kurumsal Bulut Sistemi - CubeBox (Merkez ve 81 il)
• Türkiye Ulusal Ajansı Turna Sistemi - SGB.Net EBYS Sistemi entegrasyonu (iş akış tabanlı)
• Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Teknik Arşivi
• KGM Enerji – OCR Sistemi ve Sayısallaştırma Hizmeti
• TBMM