What is OCR ?

ABOUT OCR TECHNOLOGY

What Is OCR ?

"OCR" is an abbreviation for "Optical Character Recognition", which describes the capture of a document by a paper document, and then the text is "extracted" from that image.


For this reason, paper documents are converted into editable computer files. Just the meaning of text perception is shudder: do not enter your computer without re-entering texts. After all, as effective as computers, you first need to enter your information!Kurum içi ya da kurum dışı evrakların üzerinde bulunan bilgilerin ne şekilde saklandığı, hangi hızda erişildiği ve tekrar kullanılma sıklığı arşivin değerini belirleyen unsurlardır. Genel olarak arşiv, sadece evraklar ve klasörleri düşündürse de, bir çok kurum için arşiv kayıt evraklarına ek olarak fotoğraf, ses kaydı, video, elektronik posta ve dokümanlar gibi saklanması gereken diğer dosyaların da bulunduğu bir bütündür. Bu nedenle değerli bilginin doğru şekilde işlenmesi, saklanması ve yönetilmesi için bir doküman yönetim sistemi (DYS) gerekmektedir. Doküman yönetim sistemi, dokümanın ve bilginin durumu ne olursa olsun onu en uygun şekilde işlenip saklanması ve arandığında isim, konu, tarih vs... gibi bir çok ayrıntı ile bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilmek için kullanılan sistemdir.