Mali Mühür ve Arşiv Zaman Damgası Dijitalleştirme ve Dijital Koruma Dijitalleştir

Mali Mühür ve Arşiv Zaman Damgası

Dijitalleştirme ve Dijital Koruma


Dijitalleştirme genel olarak elektronik sistemlerce algılanamayan yapılandırılmamış

formdaki bilginin elektronik ortamca algılanabilecek yapılandırılmış forma çevrilmesi

uygulamalarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Dijitalleştirme uygulamalarının önemi

bir yönünü dijital koruma oluşturmaktadır. Terminolojide genellikle dijital koruma

ve dijital arşivleme birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Elektronik ortamlarda

üretilen belgeler yanında basılı ortamda olup elektronik sistemlerde de görünürlükleri

sağlanan belgeler dijital korumanın kapsamını daha da genişlemektedir (Rieger,

2008). Bu çerçevede dijital koruma, basılı ortamda tek kopya olarak üretilen belgelerin

yedeklenmesi yanında çoklu erişiminin sağlanmasını da hedeflemektedir.

Genel olarak dijitalleştirme ve dijital koruma uygulamalarında aşağıdaki koşulların

göz önüne alınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Cornell University Library 2009;

Rieger, 2008, s.3):


1. Tüm içeriğin dijitalleştirilmesi gerekli mi? Hangi