Information

MAKALELER

ocrmakaleler

1. Digitization and Operations

Makaleyi Oku

2. Information Systems

Makaleyi Oku

3. Dijitalleştirme Prensipleri

Makaleyi Oku

Üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi

Ders Programı
Ders kapsamında dijitalleştirme prensipleri, dijitalleştirmenin önemi; nesnenin ve belgenin dijitalleştirilmesi, dijital içeriğin oluşturulması, düzenlenmesi, korunması; metadata (üstveri) standartları ve uygulamaları; dijital kütüphaneler; ve dijitalleştirmede telif hakları konularında temel bilgiler verilecektir. Ayrıca, çeşitli bilgi merkezlerindeki başarılı dijitalleştirme uygulamaları incelenecektir.

Dersin Hedefleri ve Amaçları:
Dijitalleştirme ile ilgili çeşitli kavramları, dijitalleştirme prensiplerini, ve dijitalleştirme işlevlerini açıklamak;
Dijitalleştirmede kullanılan malzemeleri, teknikleri ve teknolojileri tanıtmak;
Planlama ve tasarım aşamasını açıklamak; 
Metadata kavramı, oluşturulması, düzenlenmesi, işleyişi, ve çeşitleri hakkında bilgi vermek;